onsdag 5 januari 2011

Kommunikativ katastrof av Volvo Powertrain

Att sparka en person som i sociala media uttalar sig negativt om sin arbetsgivare eller, i detta fall, uppdragsgivare är en kommunikativ katastrof, ett fruktlöst försök att stoppa framåtskridande. Sociala media och det sätt människor kommunicerar idag håller på att ändra på hela samhällsstrukturen. Att inte följa med och anpassa sig kan visa sig vara katstrofalt för arbetsgivare.


På slutet av 1800-talet skapades fackförbunden för att skydda arbetarna från att bli sparkade så fort man hade några invändningar mot företagen. Facket har sedan under 1900-talet spelat en stor roll i att göra arbetsplatser både säkrare och attraktivare för arbetstagarna och låta arbetstagarnas röst bli hörd utan repressalier.


Nu med en ny generation arbetstagare som har vuxit upp med sociala media, såsom Facebook och Twitter, och är vana vid att snabbt kommunicera vad man tycker så måste man som arbetsgivare vara beredd på att oegentligheter, som tidigare togs upp via facket, snabbt kan spridas på nätet. Om man då sparkar folk som uttalar sig negativt är det lätt att omvärlden uppfattar företaget som diktatoriskt och att man inte accepterar det fria ordet. Ett sådant beteende av företag kan sluta med att man får svårt att hitta kompetent arbetskraft, arbetskraft som hellre söker sig till företag med en mer öppen syn på kommunikation.


Hade man istället haft en dialog med vederbörande och tagit reda på det underliggande problemet bakom uttalandet, hade man kunna vidta eventuella åtgärder för att sedan kommunicera detta via sociala medier. Andra hade uppfattat företaget som ett företag som bryr sig om sin personal och som försöker komma tillrätta med problem som uppstår. Saken hade antagligen inte heller hamnat i tidningarna och jag hade inte haft nåt att blogga om Wink

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Västlänken - eller när Göteborg blev en schweizerost

Vi har varit några dagar i Göteborg och bland annat dokumenterat alla hål i staden som är ett resultat av Västlänksbygget. Det blev iaf en r...