fredag 20 maj 2011

Är Noaks ark fiction och måste jag betala räkningarna efter helgen?

Den amerikanska domedagsprofeten Harold Camping från USA förutspår att jorden ska gå under i morgon lördag den21 maj 2011.

Det hela ska vara matematiskt uträknat till att inträffa exakt 7000 år efter Noak seglade ut med sin ark.

I San Francisco Chronicle fanns en uträkning av Harold Camping enligt följande:

Siffran 5 står för ”försoning”, siffran 10 är ”fullkomlighet” och siffran 17 är ”himlen”.
Tar man försoning och multiplicerar det med fullkomlighet och sedan multiplicerar det med himlen, i kvadrat, blir resultatet 722 500 vilket motsvarar antalet dagar som har gått sedan Jesus korsfästes högst upp på Golgata.
Detta är i morgon...

En massa folk har under alla år hävdat en massa alternativa datum för domedagen, datum vi redan passerat. Vid millennieskiftet var det någon lirare som påstod att Jesus skulle nedstiga på Oljeberget, exakt 2000 år efter sin födelse. Där stod väl en massa heliga snubbar och väntade men....ingen Jesus kom. Egentligen inte särskilt underligt med tanke på att våra år räknas som x efter Jesu födelse. Så när föddes Jesus? Ja, inte var det år 0 för det existerar inte och knappast före sin egen födelse. Om Jesus föddes år 1 och vi antar att han skulle återuppstå 2000 år senare, så stod alla snubbarna på Oljeberget och väntade ett helt år för tidigt! Årskiftet 2000/2001 hade varit mer korrekt i så fall. Sen kan ju tilläggas att i den Gregorianska kalendern justerades år 1582 till att vara synkron med sommar- och vintersolståndet genom att hoppa över 10 dagar. Då följdes den 4:e Oktober av den 15:e. Mycket att hålla reda på för Jesus som antagligen gav upp.

Nu har vi alltså frågeställningen om hela klabbet ska gå under i morgon. Om man antar att matten stämmer, och vi inte går under, kan vi då dra slutsatsen att Noaks ark bara är fiction? Eller? I så fall så slapp vi inte räkningarna den här månaden heller :-(


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Västlänken - eller när Göteborg blev en schweizerost

Vi har varit några dagar i Göteborg och bland annat dokumenterat alla hål i staden som är ett resultat av Västlänksbygget. Det blev iaf en r...