torsdag 8 mars 2012

Jämlikhet på ojämlika grunder

Förstasidan på UNT 8 mars 2012

Idag på Internationella kvinnodagen hittar man i lokala blaskan en förstasida där man  lyfter fram det ojämlika faktum att bara 121 av 550 professorer i Uppsala är kvinnor. Detta är väl en jämförelse som är helt uppåt väggarna.

Att jämföra någonting på en nivå som personers yrkesval går inte. Det omfattar så många enskilda faktorer att jämförelsen i sig blir ogiltig. Det är så många enskilda faktorer som spelar in under lång tid. Det skulle faktiskt kunna vara så att kvinnor överlag är mindre intresserade av att bli professorer än män. Det kan faktiskt också förhålla sig så att kön och hormoner spelar in. Det tar rätt många år innan man är klar med sin utbildning eller karriär. Man är i en ålder där man kanske träffar någon och bildar familj. Barn blir plötsligt lite högre prioriterat än studier och karriär. För henne blir det en radikal förändring när hon plötsligt där med en bulle i ugnen. För honom är det några minuters bidrag i själva tillverkningsfasen men sen så är det rätt bekymmersfritt ett tag framöver. Hon kanske måste avbryta sina högre studier eller avbryta en karriär som senare kanske inte tas upp igen. Han kan köra på som vanligt. 

Jag har också svårt att tro att yrkesgrupper som t ex rallare eller sopåkare har en jämlik fördelning mellan  könen. Inte barnmorska heller för den delen. Eller högre chefer.

Andelen kvinnor i högre chefsbefattningar har från och till varit på tapeten de senaste åren och man har i stort sett alltid sett en ojämlik fördelning även om det förbättrats något på senare år. Jo, men vad är orsaken? Kan det kanske  förhålla sig så att kvinnor kanske prioriterar andra saker, som att ha ett liv på sidan av arbetet, än att bara jobba ihjäl sig och i själva verket är mycket klokare än vi män? Kan det också vara så att det ligger mer i mannens natur att vilja bestämma över andra? Det är inte utan grund som begreppet alfhahanne har myntats, eller hur? Visst, jag har under åren träffat på en och annan alfakvinna också men ytterst sällan. 

Jag tror starkt på jämlikhet, på jämförbara grunder. Jag anser att man ska ha lika lön för lika arbete, samma möjligheter utifrån jämförbara förutsättningar. Jag tror på allas lika värde. Jag tror däremot inte på tanken att allt ska vara 50/50 baserat på kön. Vi kan inte tvinga in människor i yrken mot deras förutsättningar och intressen bara för att uppfylla en kvot som ser bra ut på pappret. 

Jämlikhet måste till på jämlika grunder annars blir jämlikheten ojämlik i sig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Västlänken - eller när Göteborg blev en schweizerost

Vi har varit några dagar i Göteborg och bland annat dokumenterat alla hål i staden som är ett resultat av Västlänksbygget. Det blev iaf en r...