tisdag 16 juni 2015

Igenslammade rutiner på kommunen


Som boende på landet har jag egen brunn, slamavskiljare och separat toa-tank. Slamavskiljaren och tanken måste tömmas några gånger om året. Kommunen som har hand om detta har minst sagt igenslammade rutiner skulle man kunna säga.

Det hela började redan förra hösten då jag tog över abonnemanget från mamma iom att jag flyttade in i kåken. Jag ökade från en till tre tömningar per år på tanken och lät slamavskiljarens två tömningar vara som innan. En schemalagd tömning på tanken var planerad till början av januari men jag var tvungen att beställa en extra tömning innan jul då tanken blev full.

I samband med beställningen av extratömningen ville jag utöka antalet tömningar till fyra för att slippa fler extratömningar och ville att det skulle gälla från datumet för denna extratömning och framåt med jämna mellanrum. Vad hände. De utförde extratömningen, tog bra betalt för denna, och kom sedan tillbaka tre veckor senare på den gamla ordinarietiden och tömde en gång till(!) Tanken var ju nästan tom.


I mitten av mars var de och tömde tanken och meddelade i god tid att så skulle ske. Check! När det i slutet av förra veckan gått tre månader och det fortfarande inte hade kommit ett meddelande om tömningsdatum ringde jag dit och hörde mig för. Allt verkade bortschabblat. Även slamavskiljaren skulle tömts i mars vilket inte var gjort. Dock verkar det inte finnas några rutiner om att upptäcka sådant om inte kunden själv ringer. Tömningen av tanken hade de INTE uppdaterat till fyra gånger per år så den låg inte planlagd än. Men va fan, rent ut sagt!

Dagen efter jag ringt var de iaf på plats för att tömma bägge och beställningen är nu än en gång uppdaterad i deras system. Eller ja, om tre månader lär det väl visa sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Västlänken - eller när Göteborg blev en schweizerost

Vi har varit några dagar i Göteborg och bland annat dokumenterat alla hål i staden som är ett resultat av Västlänksbygget. Det blev iaf en r...